سخنرانی الهام بخش دکتر شان استفنسون

شما را به مشاهده این کلیپ الهام بخش دعوت میکنمتنبلی و نتونستم و نمیتونم و من ضعیفم و من مشکل دارم و بهانه و ..بزارید(میدونم شرایط سخته) ولی لطفاً با انگیزه فراوان و امیدواری بینهایت به جلو حرکت کنید راز موفقیت: انگیزه و امیدواری و تلاش است ساعت ها میتونید در روز بیکار بشینیم و در و دیوار ببینیم و […]

سخنرانی الهام بخش دکتر شان استفنسون متن کامل »