کی تغییر می خواهد؟کی میخواهد تغییر کند؟

همانطور که در تصویر میبینید اگر از همه بپرسن کی تغییر میخواهد احتمالا همه بگویند ما!!!! ولی اگر از همان گروه بپرسند کی میخواهد تغییر کند؟هیچ کس پاسخ نمیدهد و فقط انتظار دارند تغییر رخ دهد! برای تغییر شرایط و بهبود وضعیت باید خودمون هم تغییر کنیم/شما را به خواندن مطلب زیبای زیر دعوت میکنیم: مغازه دار‌ محل، هر روز، […]

کی تغییر می خواهد؟کی میخواهد تغییر کند؟ متن کامل »