عشق دوم

یک مطلب دیدم گفتم در اینجاهم قرار بدم همونطور که در تصویر مشخص است نوشته برای عشق دومت یا عشق بعدیت یک دست بزن که حالتو بهتر کرده در صورتی که تو فکر میکردی دیگه عشق اتفاق نمیوفته برخی ها میگن عشق دوم یک نفر نباش چون ممکنه همش به یاد عشق اول باشه! برخی ها معتقدن عشق آخر میتونه […]

عشق دوم متن کامل »