کجا قرار است بمیرم ؟!

بخش مهمی از یک زندگی خوب، بیشتر از این‌که در گرو تلاش برای رسیدن به سعادت مطلق باشد، به دوری جستن از حماقت، بی‌فکری و گرایش‌های عامه‌پسند مربوط است.آن‌چه زندگی شما را غنی‌تر می‌کند، چیزهایی نیستند که به آن اضافه می‌کنید، بلکه آن چیزهایی هستند که از آن حذف می‌کنید. 🔺چارلی مانگر می‌گوید: “تنها چیزی که می‌خواهم بدانم این است […]

کجا قرار است بمیرم ؟! متن کامل »