منتظر کسی در زندگی برای کمک به خودتون نباشید!!

میگن روزی که شما در زندگی از کسی انتظار دارید کارتون تمومه! البته من نه موافق هستم و نه مخالف نظر شما چیه؟ لطفا کلیپ زیر رو ببینید و نظرات خودتون در انتهای همین صفحه بیان کنید

منتظر کسی در زندگی برای کمک به خودتون نباشید!! متن کامل »