نکات بسیار مهم برای دوره آشنایی و قبل از ازدواج

خیلی ها از ما سوال میپرسند و درد و دل ارسال میکنند که بعد از ازدواج به مشکلات گوناگونی برخوردند. برخی از مشکلات قابل حل است و برخی هم خیر،برخی از مواردی که مراجعه کنندگان مطرح میکنند بر میگرده به قبل از ازدواج،یعنی باید اونموقع به فکرش می بودید و حالا دیگه متاسفانه کار از کار گذشته شای نشه کار […]

نکات بسیار مهم برای دوره آشنایی و قبل از ازدواج متن کامل »