تجربۀ خودکشی انجی فنیمور

در یکی از درد و دل های عمومی سایت (لینک) کاربر عزیزی موضوع افسردگی/خودکشی را مطرح نمودن و در انتها من دیدم کاربر عزیز دیگری در پاسخ به ایشون پیشنهاد داده بودن که شما در اینترنت سرچ کنید و داستان خودکشی انجی فنیمور را مطالعه فرمایید، لذا منم کنجکاو شدم و موضوع را جستجو کردم و به نظرم آموزنده اومد […]

تجربۀ خودکشی انجی فنیمور متن کامل »